Простое информационное сообщение.

Тип сообщения об ошибке.

Тип сообщения с предупреждением.

Сообщение об успешном завершении операции.

Інститут фізіології рослин і генетики

Головна/Партнери/Інститут фізіології рослин і генетики

Інститут фізіології рослин і генетики

Інститут фізіології рослин і генетики (ІФРГ) Національної академії наук України – провідна науково-дослідна установа, в якій виконується широкий спектр важливих фундаментальних і прикладних досліджень за такими основними науковими напрямами:

  • з’ясування фізіолого-біохімічних і молекулярно-біологічних закономірностей росту, розвитку і стійкості рослинних систем;
  • дослідження процесів фотосинтезу, мінерального живлення рослин, біологічної азотфіксації, фізіології дії біологічно активних речовин та сполук із гербіцидною активністю;
  • вивчення механізмів генетичних процесів з метою розроблення генетичних і фізіологічних основ селекції рослин, збереження й раціонального використання рослинних генофондів, створення нових біотехнологій, отримання генетично модифікованих рослин.

Наукові дослідження виконують понад 100 науковців, у тому числі: 1 академік НАН України, 1 член-кореспондент НАН України, 1 академік НААН України, 18 докторів наук і 53 кандидатів наук.

На полях Дослідного сільськогосподарського виробництва Інституту (смт. Глеваха Васильківського р-ну Київської обл.) вчені проводять наукові дослідження з основними сільськогосподарськими культурами та забезпечують виробництво елітного насіння зернових культур.

На сьогодні очолюваний академіком В.В. Моргуном Інститут фізіології рослин і генетики НАН України вийшов на принципово новий рівень впровадження наукових розробок у виробництво. Інститут є флагманом Національної академії наук із розробки проблем аграрного сектора. В Інституті започаткований новий напрям наукових досліджень із отримання в Україні врожаїв зернових у 100 ц/га і більше. Це нова для України філософія хліба, що дозволить вивести нашу державу на рівень передових країн Європи. Інститут є організатором „Клубу 100”, що об'єднує близько 50 кращих господарств аграрного сектору України, які уже реально наближуються до високої мети – отримання в умовах виробництва урожаїв озимої пшениці 100 ц/га та більше.

При Інституті фізіології рослин і генетики НАН України створена мережа базових господарств, яка щорічно розширюється за рахунок нових господарств у різних агрокліматичних зонах України. Діяльність цієї мережі має важливе народногосподарське значення, оскільки її основною метою є вирощування високоякісного насіння та впровадження у сільсько­господарське виробництво країни нових високопродуктивних сортів озимої пшениці і гібридів кукурудзи, нових комплексних мінеральних добрив, бактеріальних добрив, бакових сумішей гербіцидів та комплексних регуляторів росту, якими славиться Інститут.

Із 1969 р. Інститут видає журнал “Физиология и биохимия культурных растений”, який друкує роботи науковців України, ближнього і дальнього зарубіжжя.

Інститут готує наукові кадри через докторантуру й аспірантуру зі спеціальностей „фізіологія рослин” і „генетика”. В Інституті працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата та доктора біологічних наук за цими ж спеціальностями.

Інститут координує роботу Українського товариства фізіологів рослин.